FVO (Falke & Verbaan Ontwikkeling) biedt leer- en ontwikkelprogramma’s, opleiding en training gericht op kennis en vaardigheden. Met ons aanbod van actuele kennis en praktische vaardigheden, helpen wij bedrijfsartsen, HR- en arboprofessionals én hun organisaties zich te ontwikkelen en te excelleren. Door hen verder te brengen in hun vak, kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de inzetbaarheid, de productiviteit en het werkplezier in uw organisatie of bij uw klanten.

Ontwikkelen van professionals
Onze dienstverlening stemmen we volledig af op de leerwensen van uw organisatie en uw professionals. We combineren elementen als toetsing, coaching en training in een compleet programma. Zo dat professionals een ontwikkelpad kunnen doorlopen naar een gewenst eindresultaat. Ook aandacht voor het team kan in de combinatie een plek krijgen.
Daarnaast biedt FVO een modulaire, sociaal bedrijfskundige leergang en trainingen over bijvoorbeeld adviesvaardigheden en actuele onderwerpen zoals privacy en taakdelegatie.

Altijd actueel
Bij thema’s die aan bod kunnen komen kunt u denken aan gedrags- en cultuurverandering, (gedragsmatig) adviseren, sociaal bedrijfskundig advies, inzetbaarheid, arbostrategie, risicomanagement en wet- en regelgeving. Daarbij laten wij onze deelnemers ervaren hoe bepalend gedrag en veranderbereidheid zijn voor het behalen van hun doelstellingen. En daarmee voor het succes van uw organisatie.

Praktijkgericht en energiek
De docenten en trainers van FVO zijn experts uit de praktijk. Zij zorgen voor levendige sessies waaruit de deelnemers niet alleen veel nieuwe inzichten halen, maar ook extra energie om het geleerde in de praktijk te brengen. De groepen zijn klein en er is altijd tijd en ruimte voor de inbreng van eigen cases. Waar dit een meerwaarde oplevert, wordt e-learning ingezet.

FVO is een label van de Falke & Verbaan, een onafhankelijk HR-organisatieadviesbureau. Falke & Verbaan is gespecialiseerd in het realiseren van gedrags- en cultuurveranderingen binnen organisaties. Het doel hierbij is het optimaliseren van de inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers. Altijd gericht op de kortste en duurzaamste weg naar resultaat. Meer informatie op www.falkeverbaan.nl

Waarom kiest men voor leren & ontwikkelen door FVO?

  • Complete ontwikkelprogramma’s
  • Gericht op het gewenste resultaat
  • Experts uit de praktijk delen hun kennis en ervaring
  • Praktijkgericht met veel ruimte voor eigen casuïstiek
  • Breed palet aan thema’s en trainingsvormen