Veel organisaties worden in deze tijd door maatschappelijke, economische én technologische ontwikkelingen gedwongen om zich anders te organiseren. Of om kosten te besparen, te werken aan vernieuwing, dan wel met minder mensen meer werk te verrichten. Dit veroorzaakt een  continue veranderproces, wat een groot appèl doet op het aanpassingsvermogen van hun mensen.

Daarbij neemt de gemiddelde leeftijd toe en moet men langer doorwerken.  Deze situatie zorgt dat niet alleen de directe inzetbaarheid, maar ook die op de lange termijn onder druk staat. De balans tussen de persoon en het werk kan verstoord worden. Dit vraagt van organisaties alerter te zijn en tijdig en gericht te investeren in de inzetbaarheid van hun medewerkers.

FVO biedt trainingen en opleiding op dit onderwerp. U doet kennis & vaardigheden op om met inzetbaarheid aan de slag te gaan binnen uw organisatie en zo uw medewerkers duurzaam aan het werk te houden.

•    Eendaagse Masterclass ‘Een leven lang inzetbaar’
•    Eendaagse workshop ‘Aan de slag met duurzame inzetbaarheid’
•    Driedaagse strategische Masterclass ‘Aan de slag met duurzame inzetbaarheid’

Bezoek onze gratis Miniconferentie Duurzame Inzetbaarheid om meer informatie te krijgen over de visie van Falke & Verbaan en over ons trainingsaanbod op basis van open inschrijving of incompany.